Medlemskontingent/Aktivitetsavgift

Årsmøtet i Sarpsborg OL har vedtatt følgende satser for medlemskontongent og aktivitetsavgift for kalenderåret:

Betales inn til konto: 1090 08 00202MedlemskontingentAktivitetsavgift
Barn tom. 16 år / Studenter / Pensjonister100 ,-150,-
Voksne, enkeltmedlemmer200,-350,-
Familiemedlemskap400,-500,-
Hvem skal betale medlemskontingent?
 • Alle som ønsker å være medlem i Sarpsborg OL, uansett aktivitetsnivå.
Hva gir medlemskapet deg?
 • Rett til å delta på terminfestede løp.
 • Møte / stemmerett på SOLs årsmøte.
 • Redusert pris (medlemspris) for leie av SOL-hytta (må ha vært medlem i minst 1 år for at dette skal gjelde).
  • Utleie til medlemspris kan kun benyttes til medlemmers egen; fødselsdag, barnedåp, konfirmasjon, bryllup og bryllupsdager (sølvbryllup osv.).
  • Tilstelninger til ens familie eller venner som ikke er medlem, faktureres med ordinær pris. Det samme gjelder klassefester, venners vennefester o.a. selv om medlem er med.
  • Medlemmer som ønsker det kan selv forstå vask etter avtale med utleier, hvis ikke betales vask etter gjeldene sats.
Hvem skal betale aktivitetsavgift?
 • Alle som
  • deltar aktivt på treninger i SOLs regi.
  • deltar på samlinger i SOLs regi
  • deltar på stafettlag for SOL
Hva gir aktivitetsavgiften?
 • Reduserte egenandeler på samlinger.
 • Gratis kart på SOL sine treninger og treningsløp.
 • Gratis startkontingent om du er student eller under 17 år.
 • Fri benyttelse av SOLs dusj, badstu og garderobe i forbindelse med trening.
 • Gratis O-skole for familiemedlemmer.

Levert av IdrettenOnline