Innkalling til årsmøte 2020 søndag 21.3.2021 med årsberetning

Postet av Leder Sarpsborg OL den 5. Feb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Sarpsborg orienteringslag søndag 21.3.2021 kl. 17.00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Google Meet. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til leder@sarpsborgolag.no.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg fra 14.3 til 19.3 kl.23.59 her [https://isonen.com/event/ckm4rfwio0a020c67lb8v9uux]. Det er viktig at styret på forhånd får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

 

Etter påmeldingsfristen vil påmeldte deltakere få tilgang til møtet via link i email. 

Fullstendig sakliste med årsberetning og eventuelle saker vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside. Resterende dokumenter vil bli tilgjengelig for påmeldte til møtet fra 20.3.2021

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sarpsborg orienteringslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sarpsborg orienteringslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIF´s  lover.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

Årsberetning 2020.pdf  med dagsorden

  

[Dokumentmalen er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.