Bjønnås - Isesjø batteri


Bjønnås uteareal
Parkering:
  • På åpen plass 200 m øst for rv 111. Kjør inn liten gårdsvei/skogsbilvei 500 m nord for avkjøring ved Spydevold.
  • Ved Isesjø, rett ved Skytebanen
  • Ved Isesjø, syd for veien ved Øby sag

Fast merket løype:
Det er i området en fast blå merket løype på vel 4 km med utgangspunkt i det gamle Isesjøbatteri på Bjønnås og Batteriveien fra Spydevold til Bjønnås.
I tillegg er det fast merket (1,2 km) fra rundløypa ned til Børtevannsveien ved Øby og de 500 m fra skytebanen opp den meget bratte stien opp til Isesjøbatteri. Vær forsiktig på bratte partier, spesielt ved regnvær. Stien opp åsen starter ved veien mot Børtevann og går inn bak skyteskivene.
Rundløypa anbefales å gå med klokka, pga noen bratte skråninger som skal forseres øst for Bjønnås.

Alternativ:
Fra P plassen ved skytebanen finnes et umerket alternativ langs liten gårdsvei nordover forbi skytterhuset – hold til høyre- etter 1,5 km kommer vi til Spydevold og Stabburstua. Sving til høyre gjennom gården og 200 m overfor gården kommer du inn på blåløypa.

Fra P plassen ved velteplassen nord for Spydevold følgen man skogsbilveien østover og sørover til man kommer inn på blåløypa.


Beskrivelser:
Isesjø batteri: Isesjøbatteri var en grensefestning og ble anlagt i 1902. Dette var et enkelt anlegg, men er godt bevart og brystvernet er godt synlig og siktebordet er inntakt. På 50 tallet satte Forsvaret opp en hytte inne på festningsområdet. Både hytta og festningsområde driftes og vedlikeholdes i dag av Varteig orienteringslag og Sarpsborg orienteringslag. Det er et flott uteområdet med utebord, bål/grillplass og en helt ny utedo. Utsikten fra batteriet er kjempefin og ønsker du å gå ned til hangglider-rampa går det en liten sti som starter ved brystvernet syd på området.
På batteriområdet står det en stor informasjonstavle om Isesjø batteri.

Batteriveien: Den ca 1,5 km lange veien fra batteriet og nordover til Spydevold er en idyllisk gammel vei som det er enkelt å gå med barnevogn eller sykle.

Ammunisjonsleieren: Forsvaret har i nyere tid anlagt en stor ammunisjonsleir av kamuflerte iglo-byggverk i løypekrysset øst for Bjønnås. Her går den gamle veien/stien som i tidligere tider var ”hovedveien” fra Skjebergdalen til Ise og Varteig.

Bergverksdrift: Langs blåløypa øst for Bjønnås finnes flere steder der en ser rester etter uttak av kvarts og feltspat. Det finnes også et markert vannfylt skjerp tett inntil den bratte stien mellom skytebanen og batteriet.