Medlemskontingent/Treningssavgift

Årsmøtet i Sarpsborg OL har vedtatt følgende satser for medlemskontongent og aktivitetsavgift for kalenderåret:


Betales inn til konto: 1090 08 00202MedlemskontingentTreningsavgift
Barn tom. 16 år / Juniorer 17-20 / Studenter / Pensjonister125 ,-150,-
Voksne, enkeltmedlemmer250,-350,-
Familiemedlemskap
(Gjelder for personer i familie-relasjon på samme registrerte adresse)
500,-500,-

Hvem skal betale medlemskontingent?

 • Alle som ønsker å være medlem i Sarpsborg OL, uansett aktivitetsnivå.

Hva gir medlemskapet deg?

 • Rett til å delta på terminfestede løp.
 • Møte / stemmerett på SOLs årsmøte.
 • Redusert pris (medlemspris) for leie av SOL-hytta (må ha vært medlem i minst 1 år for at dette skal gjelde).
  • Utleie til medlemspris kan kun benyttes til medlemmers egen fødselsdag, bryllup og bryllupsdager (sølvbryllup osv.) samt barns dåp eller konfirmasjon.
  • Tilstelninger til ens familie eller venner som ikke er medlem, faktureres med ordinær pris. Det samme gjelder klassefester, venners vennefester o.a. selv om medlem er med.

Hvem skal betale treningsavgift?

 • Alle som
  • deltar aktivt på treninger i SOLs regi.
  • deltar på løp for SOL
  • deltar på samlinger i SOLs regi

Hva gir treningsavgiften?

 • Reduserte egenandeler på samlinger.
 • Gratis kart på SOL sine treninger og treningsløp.
 • Gratis startkontingent for terminfestede løp i Norge med unntak av løp i juli.
 • Fri benyttelse av SOLs dusj, badstu og garderobe i forbindelse med trening.
 • Gratis O-skole for familiemedlemmer.