World Orientering Day 8. september - Vi trenger din hjelp!

Postet av Rekruttutvalg Sarpsborg OL den 24. Aug 2021

Hei SOL-medlemmer😊.

Vi skal igjen arrangere vårt rekrutteringsstunt for skoleelever i Kulåsparken 8.septemper, se vedlagt innbydelse, og vi trenger hjelp til dette av alle som klarer å sette av en dag eller noen timer på dagtid mellom kl. 08:00 og 15:00 denne dagen!

 

Etter et par år med unntakstilstand er heldigvis samfunnet i ferd med å normalisere seg litt og vi har mulighet til å komme sammen igjen.:)  Arrangementet krever allikevel en del ekstra tiltak i forhold til tidligere gjennomføringer, og vi trenger hjelp fra alle som har en mulighet til å stille som frivillig. Usikkerheten om dette kunne realiseres er nå fjernet med at opplegg og gjennomføring for vårt arrangement i Kulås er koordinert med Kommuneoverlegen som også har fått godkjennelse av helsedirektoratet. Arrangementet blir regnet som et skolearrangement, og det er vedlagt veileder som gjelder i forhold til smittevern. Selv om det pr. i dag er grønt nivå i Sarpsborg-skolene vil vi være på den sikre siden og planlegge arrangementet slik at det tilfredsstiller gult nivå.

 

Pr. i dag er det påmeldt ca. 600 elever, noe som betyr at vi kan ha plass til ytterligere ca.300-400 elever til, litt avhengig av klasse/skolesammensetningen.

 

Jeg ønsker meg mange SOLinger som frivillige i tillegg til Vartinger og Trøskinger samt støtte fra Idrett/toppidrett på St. Olav, slik vi har hatt tidligere. Send meg påmelding på mail eller melding med navn, mob.nummer og mailadresse dere som ikke har gjort det😊

Selv om det er krevende å sette av dagtid til dette, er dette et effektivt arr. hvor vi treffer mange potensielle rekrutter pr. frivillig, samt bygger god velvilje hos skoler og lærere for sporten.

Videresend gjerne denne mailen til andre i familien som bør få den, og gi meg gjerne beskjed ang. feil adresser.

 

Jeg ønsker også at flest mulig av våre ungdommer som har lyst og mulighet til å bidra, og som kanskje kunne få noe å sette på CV’en sin, er med på dette og kan vise seg frem. Jeg legger derfor ved en mal for søknad, som kan brukes mot skole/lærer, for å få fri til dette.

 

Det er sikkert en del som har spørsmål, så nedenunder ser dere en grov skisse for hvordan opplegget er tenkt. Er det spørsmål utover dette, så ring meg😊

 

Grov beskrivelse av opplegg:

1: Påmelde skoleklasser (2 eller 3 klasser av gangen avhengig av størrelse) møter opp til avtalt tidspunkt og får ca. 15min. innføring i dagens opplegg samt tips om kart med farger og karttegn, og gjennomføring av løyper.

2: En og en klasse slippes til køen for 1. løype hvor det er opprettet 3 båser etter hverandre (en for hver klasse). Her får de utlevert kart og brikke samtidig med at de spriter hendene, og på startstreken får de siste tips om hvor de er og hvilken retning de skal ut. De slippes ut en og en eller 2 til 3 i gruppe etter eget ønske.

3: I mål samles kart og brikker for spriting samtidig med deltagers hender. Hver deltager får deretter spørsmål om gjennomføringen hvor misforståelser må oppklares og tips før neste løype gis.

4: I køen for løype nr. 2 gjelder 1m-regelen/avstand til andre fra andre klasser da man ikke lenger er klassevis samlet. Utdeling av kart, brikke og sprit, samt start foregår på samme måte som for løype 1.

5: VM-labyrint samt EKT-runde tilbys til slutt eller i pause mellom løype 1 og 2, og organiseres med hver sin kø som i pkt.4.

 

Med dette opplegget vil det være stor grad av grupperinger i klasser og skoler som normalt har kontakt. Det vil uansett ikke være mer enn ca. 200 deltagere i aktivitet samtidig, men vi vil i løpet av dagen få i gjennom mellom 800 til 1000 elever. Dette litt avhengig av antall elever i hver klasse, antall klasser fra hver skole som melder seg på, hvordan vi får fordelt dette på timeplanen og lengden på løyper.

 

I utgangspunktet vil vi arrangører, som har nær-instruktør-kontakt med elever, for sikkerhets skyld bruke munnbind, hvis ikke smitte-myndigheter mener noe annet innen arr. skal arrangeres.

 

 

Med vennlig hilsen

Orienteringslagene i Sarpsborg

 

Dag Syversen

Mob +47 917 01 883


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.