Minneord om Bernt Olaf Myrvold.

Postet av Leder Sarpsborg OL den 26. Nov 2021

Bernt O. Myrvold født 28. mars 1956 døde brått og uventet 25. november 2021. Han var ute på en joggetur i lysløypa da hjertet hans stoppet brått. Tross rask hjelp stod dessverre livet ikke til å redde.

Han deltok på klubbkvelden på SOL-hytta dagen før og virket da både opplagt og i god form. At Bernt nå er borte virker derfor uvirkelig, ikke minst for mange som var sammen med ham da.


Bernt var for tiden styremedlem i SOL med ansvar for kart og arrangementer, et verv han også tidligere har hatt. Han har vært SOL-medlem helt siden han flyttet til Sarpsborg og begynte på Borregaard. Av utdanning var han ingeniør med doktograd i kjemi. Forskning var både hans arbeidsområde og faginteresse, noe som brakte ham til flere land i forbindelse med prosjekter. Blant annet bodde han en tid i Japan.


Kart og orientering var noen av hans største interesser ved siden av reising og turer til all verdens land og kroker. Han rakk å delta i O-løp i over 150 land og regioner.

At kart ble en stor interesse for Bernt var ikke uventet, siden bruk av og forskning på farger var en del av interessefeltet hans. Han så hvor viktig dette området var for en digital utvikling av kart i orienteringssporten, hvor ikke minst trykkingen ble stadig viktigere pga økt detaljeringsgrad på kart.


Hans store interesse for kart og orientering ble også fanget opp av Norges Orienteringsforbund.

Som den strukturerte og hjelpsomme personen han var, kunne han bidra på mange områder.

Bernt har bidratt med sin kompetanse både gjennom verv i forskjellige komiteer og utvalg fra midten av 1980 tallet. Han har også skrevet bøker og leded Kretsledermøte og Forbundstinget. Han kjente etterhvert lovene, konkurransereglene og organisasjonen bedre enn de fleste.

Noen fakta fra hans arbeide for NOF:

I Tingperiodene 1985 – 2015  rakk han å bidra med følgende:

Medlem av Ski-o-utvalget

Medlem av Bredde og Opplæringskomiteen (BOK)

Varamedlem til styret

Styremedlem og leder av BOK

Styremedlem og leder av Teknisk Komite (TEK)

Styremedlem og Leder av TEK

Medlem i valgkomiteen.

Han var også medlem av redaksjonsutvalget i «ORIENTERING», senere «VEIVALG».

Han var ordstyrer på Norges Orienteringsforbunds Forbundsting i 2012, 2014, 2016 og 2018 og flere ganger dirigent på Kretsledermøtet.

Han var i flere år leder av Norges  Orienteringsforbunds regelutvalg, en oppgave han hadde fram til sin altfor tidlige bortgang.

Ellers kan nevnes at han sammen med Hild Sveine laget Tur-O boka i 2000 og var den som dro det tyngste lasset når den nye løypeleggerboka kom i 2007.

Han har også engasjert seg i orienteringens historie og skrevet mange artikler om dette tema. Blant annet ganske nylig i «Veivalg» om o-idretten under krigen. Han var også forfatter av «Arrangørveilederen» fra 2014 som ble revidert høsten 2021.

I NOFs miljø ble han kalt deres filial i Sarpsborg.


Bernt bidro også sterkt til O-sporten lokalt. I tillegg til styrearbeidet i SOL, var han også løpsleder og løypelegger samt kontrollør i flere store arrangementer. Han representerte også SOL i krets-styret i Østfold hvor han var teknisk ansvarlig og var kartansvarlig når VM i orientering 2019 ble holdt i Østfold. Han la  ned et stort arbeide her.


Få kjente vel personen Bernt Olaf godt. Han var en privat person som brukte mye tid på sine interesser og oppgaver. Allikevel var han en sosial person som trivdes godt sammen med andre. Det var aldri vanskelig å be Bernt om hjelp. Han stilte bestandig opp når han ble spurt og virket aldri stresset av den grunn. For SOL var han en stor ressurs som nå blir sterkt savnet på flere områder.


Vi lyser fred over Bernt Olaf Myrvold's minne.


For Sarpsborg orienteringslag

Tom Wahlgren

StyrelederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.