Årsmøte - onsdag 13. mars 2024 klokka 18:00 på SOL hytta

Postet av SOL Webansvarlig den 3. Jan 2024

Årsberetning 2023 Sarpsborg Orienteringslag.pdf

 Dagsorden: 
 1. Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden og stemmeberettigede 

 2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen 

 3. Behandle årsberetning 

 4. Behandle revidert regnskap 

 5. Behandle innkomne forslag. 

 6. Fastsette medlemskontingent. 

 7. Vedta handlingsplan og budsjett 

 8. Valg 

 Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være leder i hende senest 2 uker før møtet. 
Saksliste og evt dokumenter legges ut på www.sarpsborgolag.no 

Årsberetning 2023 Sarpsborg Orienteringslag.pdf

 Etter årsmøtet blir det oppdatering på sesongen, diskusjoner og pizza og brus. 

 Styret

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.